GG: Murtoluvut

Murtolukuja

Tämän appletin avulla voi havainnollistaa murtolukuja ympyrädiagrammin avulla. 

<Näytä upotuskoodi>
<iframe fullscreen="" height="500px" scrolling="no" src="https://www.geogebra.org/material/iframe/id/xhvxmnq6/width/500/height/500/border/000000/rc/false/ai/false/sdz/false/smb/false/stb/false/stbh/false/ld/false/sri/false" style="border: 0px;" width="500px"> </iframe>

Murtolukujen kyselijä

Tässä sovellus, jolla voit testata murtolukujen lukemista. (Osoittaja: 0-12, nimittäjä 1-12).

<Näytä upotuskoodi>
<iframe fullscreen="" height="320px" scrolling="no" src="https://www.geogebra.org/material/iframe/id/fvenfhtt/width/500/height/320/border/000000/rc/false/ai/false/sdz/false/smb/false/stb/false/stbh/false/ld/false/sri/false" style="border: 0px;" width="500px"> </iframe>

Ei kommentteja: